Odszkodowania komunikacyjne,dochodzenie odszkodowań.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !


Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, której to szkody następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Warunkiem zgłoszenia szkody, powstałej w gospodarstwie rolnym, jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, iż do wypadku doszło na skutek działania lub zaniedbania jednej z osób, wskazanych w ustawie i że miało to ścisły związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Aby ubiegać się o odszkodowanie
należy przedstawić:

• oświadczenie sprawcy, potwierdzające jego winę

• opis zdarzenia sporządzony przez poszkodowanego, który wskazuje te same okoliczności wypadku

• dokumentacja medyczna, przedstawiającą rodzaj doznanych obrażeń

• kopia polisy OC gospodarstwa rolnego

• nakaz płatniczy podatku rolnego za okres, w którym doszło do zdarzenia, powodującego szkodę

• protokół KRUS, jeżeli było tam dokonane zgłoszenie i zawiera informacje dotyczące okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyn

• może być konieczne przesłanie także aktu notarialnego, wskazującego właściciela gospodarstwa rolnego.

działamy na terenie
całego kraju

mazowieckiełódzkielubelskiemałopolskiepodlaskieświętokrzyskie

śląskiewarmińsko-mazurskiedolnośląskiekujawsko-pomorskie

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadki od 10.08.1997 roku:
- Twój uszczerbek na zdrowiu
- Śmierć bliskiej osoby
- Uszkodzony pojazd
- Utracone korzyści

Miałeś wypadek będąc:
- Kierowcą
- Pasażerem
- Pieszym
- Rowerzystą

skontaktuj się
z nami

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 691-228-47-86

KRS: 0000359831

Kapitał zakładowy: 560.000 PLN wpłacony w całości.

Europejskie Centrum
Odszkodowań S.A
www.odszkodowania48.pl
Copyright 2015 www.odszkodowania48.pl All rights reserved

Jolanta Kaprzyk

tel. 606 721 726
e-mail: j.kaprzyk@euco.pl

Jerzy Dudziak

tel. 601 789 632
     793 741 236
e-mail: j.dudziak@euco.pl

strony www radom pozycjonowanie

zachodniopomorskielubuskieopolskiepomorskiewielkopolskiepodkarpackie