Odszkodowania komunikacyjne,dochodzenie odszkodowań.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK PRZY PRACY

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Jeżeli do wypadku dochodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych z winy pracodawcy, poszkodowany pracownik ma prawo dochodzenia roszczeń od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Do wypadku w pracy może dojść także z przyczyn niezależnych od samego pracodawcy, ale z np. z winy innego pracownika. W takiej sytuacji - zgodnie z art. 120 k.p. w zw. z art. 430 k.c. - odpowiedzialność ponosi również pracodawca. Roszczenia z tego tytułu są roszczeniami uzupełniającymi, które można wnosić po ustaleniu, w jakiej wysokości jednorazowe świadczenie zostało wypłacone poszkodowanemu przez ZUS. Jeżeli na podstawie dokumentacji medycznej zostanie stwierdzone, iż świadczenie to nie jest adekwatne do rozmiaru szkody, jakiej doznał poszkodowany, istnieje możliwość wniesienia dodatkowego roszczenia.

Aby złożyć takie roszczenie
należy posiadać

• polisę OC pracodawcy, zawierającą klauzulę potwierdzającą odpowiedzialność  za szkody doznane przez pracowników,

• protokół powypadkowy (protokół BHP) wskazujący przyczynę wypadku i osobę odpowiedzialną,

• dokumentację medyczną od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej po wypadku

• orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o wysokości doznanego podczas wypadku procentowego uszczerbku na zdrowiu

• decyzję o wysokości przyznanego jednorazowego świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.


działamy na terenie
całego kraju

mazowieckiełódzkielubelskiemałopolskiepodlaskieświętokrzyskie

śląskiewarmińsko-mazurskiedolnośląskiekujawsko-pomorskie

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadki od 10.08.1997 roku:
- Twój uszczerbek na zdrowiu
- Śmierć bliskiej osoby
- Uszkodzony pojazd
- Utracone korzyści

Miałeś wypadek będąc:
- Kierowcą
- Pasażerem
- Pieszym
- Rowerzystą

skontaktuj się
z nami

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 691-228-47-86

KRS: 0000359831

Kapitał zakładowy: 560.000 PLN wpłacony w całości.

Europejskie Centrum
Odszkodowań S.A
www.odszkodowania48.pl
Copyright 2015 www.odszkodowania48.pl All rights reserved

Jolanta Kaprzyk

tel. 606 721 726
e-mail: j.kaprzyk@euco.pl

Jerzy Dudziak

tel. 601 789 632
     793 741 236
e-mail: j.dudziak@euco.pl

strony www radom pozycjonowanie

zachodniopomorskielubuskieopolskiepomorskiewielkopolskiepodkarpackie