Odszkodowania komunikacyjne,dochodzenie odszkodowań.

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY RZECZOWE

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

Ze szkodą rzeczową mamy do czynienia kiedy dochodzi do zniszczenia, utraty bądź uszkodzenia pojazdu. Do ubiegania się o odszkodowanie mają prawo osoby, które korzystają z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Do najczęściej spotykanych szkód rzeczowych należą zniszczenia odzieży, pojazdu czy bagażu.

Jeżeli w wyniku wypadku do trzech lat wstecz został uszkodzony Twój pojazd, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, również po wypłatach.
Należy także nadmienić, iż pojazd po wypadku ma mniejszą wartość niż przed wypadkiem więc to również uznawane jest jako szkoda.

Szkody w pojeździe możemy podzielić na szkody częściowe albo całkowite.
Jeżeli chodzi o szkodę częściową występuje ona wtedy, gdy pojazd kwalifikuje się do naprawy. Istnieje wiele sposobów likwidacji takiej szkody, a wybór sposobu należy do poszkodowanego. Wymieniamy tutaj: naprawę w warsztacie, który zostanie wskazany przez zakład ubezpieczeń (system bezgotówkowy); naprawę w warsztacie, który wskaże poszkodowany (rozliczenie się z zakładem ubezpieczeniowym po okazaniu rachunków).
Natomiast jeżeli mowa o szkodzie całkowitej, ma ona miejsce gdy koszt wyremontowania pojazdu przekracza wartość, jaką miał pojazd przed wystąpieniem szkodą. Jeżeli mamy do czynienia ze szkodą całkowitą odszkodowanie powinno umożliwiać poszkodowanemu zakup takiego samego samochodu, który został zniszczony.

odzyskaj swoje
odszkodowanie


działamy na terenie
całego kraju

mazowieckiełódzkielubelskiemałopolskiepodlaskieświętokrzyskie

śląskiewarmińsko-mazurskiedolnośląskiekujawsko-pomorskie

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadki od 10.08.1997 roku:
- Twój uszczerbek na zdrowiu
- Śmierć bliskiej osoby
- Uszkodzony pojazd
- Utracone korzyści

Miałeś wypadek będąc:
- Kierowcą
- Pasażerem
- Pieszym
- Rowerzystą

skontaktuj się
z nami

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 691-228-47-86

KRS: 0000359831

Kapitał zakładowy: 560.000 PLN wpłacony w całości.

Europejskie Centrum
Odszkodowań S.A
www.odszkodowania48.pl
Copyright 2015 www.odszkodowania48.pl All rights reserved

Jolanta Kaprzyk

tel. 606 721 726
e-mail: j.kaprzyk@euco.pl

Jerzy Dudziak

tel. 601 789 632
     793 741 236
e-mail: j.dudziak@euco.pl

strony www radom pozycjonowanie

zachodniopomorskielubuskieopolskiepomorskiewielkopolskiepodkarpackie